Audit lubrifiere

AUDITURILE DE LUBRIFIERE CRESC PRODUCTIVITATEA SI REDUC COSTURILE

Pentru majoritatea companiilor, programele lor de lubrifiere au fost create prin adăugarea de noi echipamente și procese de-a lungul mai multor ani. Asta duce la:

 • Numar mare de lubrifianti,  fiecare pentru o aplicatie specifica .
 • Numar mare de sisteme de lubrifiere diferite, cu inventar de piese de reparație dedicate pentru fiecare marcă.
 • Programele de lubrifiere pot fi cunoscute de către tehnicienii dumneavoastră de lubrifiere, dar nu există o singură locație în care sunt documentate toate informațiile critice.

Rezultatul final – o multitudine de lubrifianți, sisteme, echipamente și procese.

 • Consolidarea achizițiilor de la mai mulți furnizori = costuri de tranzacționare reduse
 • Reducerea tipurilor /brandurilor de echipamente de lubrifiere din stoc = reducerea investiției in stocuri
 • Numar mic de articole în stoc = numar mic de rafturi si costuri de administrare reduse
 • Marirea duratei intre relubrifieri = reducerea posibilitatilor de accidente = siguranță îmbunătățită
 • Lubrifiant de calitate mai bună = prelungirea intervalelor dintre relubrifieri = reducerea costurilor cu forța de muncă
 • Un singur furnizor de lubrifianti, echipamente și sisteme = coerența în intregul proces

CUM PUTETI OBTINE ACESTE SALVĂRI?

Prin efectuarea unui audit „ON-SITE” la sediul dumneavoastra , care sa includă:

 • Examinarea tuturor lubrifianților dvs., inclusiv unde, când și pe ce echipamente sunt utilizați.
 • Listarea utilajelor critice de producție și a sistemelor existente. Dacă nu este instalat nici un sistem, se vor lista toate punctele de lubrifiere și cerințele de lubrifiere pe fiecare punct .
 • Dacă există un sistem automat de lubrifiere , revizuirea completă a întregii documentații – schițe de dispunere, manuale de service pentru componentele majore.
 • Lucrând cu responsabilul cu lubrifierea ,  vom examina procesele, procedurile și documentația justificativă.
 • Cu aceste informații, veți avea capacitatea de a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la schimbările potențiale ale proceselor, produselor și aplicațiilor.

CE INFORMATII OBTINETI IN URMA AUDITULUI ?

În funcție de sfera auditului:

 • Identificați duplicarea lubrifianților
 • Identificați costurile de lubrifiere ascunse
 • Identificați problemele potențiale de siguranță și de mediu
 • Aflați costul privind automatizarea unor echipamente critice de producție
 • Obțineți manuale actualizate, după cum este necesar pentru sistemul dvs. de lubrifiere curenObțineți un plan personalizat pentru reducerea costurilor, îmbunătățirea productivității și siguranței, cu listarea activitaților de executat in ordinea prioritaților.

Soluția # 1

Auditul dezvăluie o lipsă de întreținere a sistemului automat de lubrifiere instalat în prezent. Echipa de întreținere a clientului nu are timp sau expertiză pentru a aborda în mod constant problemele. La cererea clientului, tehnicienii de service instruiți ai RULEXIM,  inspecteaza în mod regulat si remediază sistemul automat de lubrifiere , în timp ce instruiesc si echipa de întreținere a clientului , în ceea ce privește elementele de bază ale sistemului.

Rezultate :

– Problemele minore sunt identificate și remediate înainte de a deveni probleme majore. Timpul echipei de întreținere a clientului este axat pe alte activități proactive

– Creste automat si fara costuri suplimentare gradul de profesionalism / specializare a echipei de intretinere a clientului

Soluția # 2

Auditul descoperă că clientul stochează același tip de lubrifiant sub branduri diferite. După analizarea tuturor aplicațiilor, se stabilește că se pot standardiza trei tipuri de vaselina.

Rezultate – Costurile de inventar sunt reduse datorită standardizării produselor.

Contactați-ne acum pentru a afla cât de mică este investiția necesară pentru reducerea costurilor și creșterea productivității.